PRODUCT

PRODUCT

Trung tâm sản phẩm

product

Sản phẩm

Chi tiết

image/vK5-iuJ6SvqoKdmXGND29A

Định lượng kim

Applications:
Advantage:
Application:
image/vK5-iuJ6SvqoKdmXGND29A
Product description
Parameters
Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

điện thoại:0755-29962978  0755-29962358

Địa chỉ:Công viên công viên 3B, công viên công nghệ, kelian road, guangming district, thành phố shenzhen, tỉnh quảng đông, tầng 6

Hộp thưcqsxff@126.com

吉百顺

Tham khảo ngay

吉百顺

Không công khai

版权所有©Thâm Quyến Jibaishun Technology Co., Ltd.