ABOUT US

ABOUT US

VỀ CHÚNG TÔI

về chúng tôi

/
Môi trường văn phòng

Triển lãm thiết bị

Xưởng kiểm tra chất lượng

Xưởng kiểm tra chất lượng

xưởng sản xuất

xưởng sản xuất

xưởng sản xuất

Trang trước
1

điện thoại:0755-29962978  0755-29962358

Địa chỉ:Công viên công viên 3B, công viên công nghệ, kelian road, guangming district, thành phố shenzhen, tỉnh quảng đông, tầng 6

Hộp thưcqsxff@126.com

吉百顺

Tham khảo ngay

吉百顺

Không công khai

版权所有©Thâm Quyến Jibaishun Technology Co., Ltd.