CONTACT US

CONTACT US

tiếp xúc

CONTACT US

Liên lạc

Công nghệ công nghệ hạn chế ở thâm quyến

联系我们

Miss.Deng:18111879807

Fax:0755-29962255    0755-29521266

联系我们

Mail: cqsxff@126.com

联系我们

Add:6F, Building 3B, Qiaode Science Park, Kelian Road, Guangming District, Shenzhen, Guangdong

联系我们

Quét đi, tập trung vào chúng tôi

 

điện thoại:0755-29962978  0755-29962358

Địa chỉ:Công viên công viên 3B, công viên công nghệ, kelian road, guangming district, thành phố shenzhen, tỉnh quảng đông, tầng 6

Hộp thưcqsxff@126.com

吉百顺

Tham khảo ngay

吉百顺

Không công khai

版权所有©Thâm Quyến Jibaishun Technology Co., Ltd.