ABOUT US

ABOUT US

VỀ CHÚNG TÔI

về chúng tôi

/
Cơ quan

Cơ quan

Cơ quan

  • Phân loại:về chúng tôi
  • Thời gian đăng:2020-07-22 00:00:00
  • Lượng truy cập:0
Tóm tắt:
Tóm tắt:
Chi tiết
Hiện nay, trình độ chính xác và công nghệ gia công đặc biệt là một trong những dấu hiệu quan trọng của trình độ công nghiệp sản xuất của một quốc gia. Độ chính xác, độ nhám bề mặt, phạm vi kích thước gia công và hình dạng hình học có thể đạt được bằng gia công chính xác là một trong những dấu hiệu quan trọng của trình độ công nghệ sản xuất của một quốc gia. Công nghệ chế biến chính xác và đặc biệt đã trở thành công nghệ then chốt để thành công trong cạnh tranh quốc tế. Sự phát triển của công nghệ tiên tiến, sự phát triển của công nghiệp quốc phòng và sự phát triển của ngành vi điện tử đều đòi hỏi công nghệ gia công chính xác và đặc biệt để chế tạo các dụng cụ và thiết bị liên quan.

Quét mã QR xem bằng điện thoại

điện thoại:0755-29962978  0755-29962358

Địa chỉ:Công viên công viên 3B, công viên công nghệ, kelian road, guangming district, thành phố shenzhen, tỉnh quảng đông, tầng 6

Hộp thưcqsxff@126.com

吉百顺

Tham khảo ngay

吉百顺

Không công khai

版权所有©Thâm Quyến Jibaishun Technology Co., Ltd.