ABOUT US

ABOUT US

VỀ CHÚNG TÔI

về chúng tôi

/
Bằng cấp danh dự

Bằng cấp danh dự

Tôn kính

Đánh giá tín dụng doanh nghiệp / AAA

Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ sáng tạo của Thâm Quyến

Giấy chứng nhận thành viên của Trung tâm quản lý tín dụng của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

Chứng chỉ ISO (tiếng Trung)

Chứng chỉ ISO (tiếng Anh)

Trang trước
1
2
...
4

điện thoại:0755-29962978  0755-29962358

Địa chỉ:Công viên công viên 3B, công viên công nghệ, kelian road, guangming district, thành phố shenzhen, tỉnh quảng đông, tầng 6

Hộp thưcqsxff@126.com

吉百顺

Tham khảo ngay

吉百顺

Không công khai

版权所有©Thâm Quyến Jibaishun Technology Co., Ltd.